21 - 26 January 2022, Malaysia Pavilion @ EXPO 2020 Dubai

Sustainable Agriculture Week - Our Food, Our Future!

Tahniah YBM DDrRK dan MAFI satu pencapian terbaik 100 hari . TAPI SAYA MOHON BERJUMPA DATO PENGARAH DVS UTK BERSAMA MEMBINA 100-1000 USAHAWAN AGROTERNAK RUMINAN PENDAGING SETIAP TAHUN KE ARAH MALAYSIA MENJADI PENGEXPORT DAGING DUNIA , – Abdul rasid mohamed Ali .

Tahniah YBM DDrRK dan MAFI satu pencapian terbaik 100 hari .
TAPI SAYA MOHON BERJUMPA DATO PENGARAH DVS UTK BERSAMA MEMBINA 100-1000 USAHAWAN AGROTERNAK RUMINAN PENDAGING SETIAP TAHUN KE ARAH MALAYSIA MENJADI PENGEXPORT DAGING DUNIA ,