21 - 26 January 2022, Malaysia Pavilion @ EXPO 2020 Dubai

Sustainable Agriculture Week - Our Food, Our Future!

Memperkenalkan insentif atau galakkan kepada pekebun/petani kecil-kecilan dan juga komuniti untuk menghasilkan produk/hasil pertanian yang hanya dipasarkan melalui FAMA tanpa melibatkan orang tengah. – Muhammad Effandi Bin Mohd Radzi

Memperkenalkan insentif atau galakkan kepada pekebun/petani kecil-kecilan dan juga komuniti untuk menghasilkan produk/hasil pertanian yang hanya dipasarkan melalui FAMA tanpa melibatkan orang tengah.