21 - 26 January 2022, Malaysia Pavilion @ EXPO 2020 Dubai

Sustainable Agriculture Week - Our Food, Our Future!

golongan petani tanaman sayuran kontan sentiasa berdepan cabaran ketidaktentuan harga hasil tanaman mereka. setiap kali kadar harga ladang ditentukan oleh pihak pemborong yang menguasai rantaian pasaran. sudah sampai masanya pihak kerajaan menguatkuasakan akta harga kawalan di ladang yang melindungi hak petani melalui siatem harga lantai ladang. kaedah penentuan harga melalui pendekatan supply and demand selalunya merugikan petani-petani. – abdul rahim ali

golongan petani tanaman sayuran kontan sentiasa berdepan cabaran ketidaktentuan harga hasil tanaman mereka. setiap kali kadar harga ladang ditentukan oleh pihak pemborong yang menguasai rantaian pasaran. sudah sampai masanya pihak kerajaan menguatkuasakan akta harga kawalan di ladang yang melindungi hak petani melalui siatem harga lantai ladang. kaedah penentuan harga melalui pendekatan supply and demand selalunya merugikan petani-petani.