21 - 26 January 2022, Malaysia Pavilion @ EXPO 2020 Dubai

Sustainable Agriculture Week - Our Food, Our Future!

Assalamu’alaikum w.b.t, pertama sekali saya ingin menzahirkan ucapan syukur atas kejayaan semua pihak yang terlibat dalam usaha mempermodenkan bidang pertanian; baik dari sektor pertanian, perladangan, perikanan sehingga perhutanan. Usaha yang tidak pernah lekang dari idea dan semangat yang penuh dengan motivasi berjaya mencipta inspirasi bagi golongan pesawah sehinggalah pengusaha yang berkonsepkan agro-based untuk terus melangkah dengan lebih jauh dengan hadirnya teknologi revolusi industri 4.0. Usaha mendekatkan golongan-golongan ini dengan memperkenalkan sistem dan fungsi teknologi terbaru yang akan membantu dari segi tadbir urus sehinggalah percambahan populasi generasi digital. Semoga revolusi industri 4.0 dapat menarik minat rakyat jelata untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian yang mana nanti akan menggunakan teknologi atrificial intelligence, virtual reality, augmented reality, internet of things, autonomous robotic, uav dalam sektor-sektor yang berkaitan. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan usaha untuk memajukan negara dalam pelbagai sektor termasuklah sektor ekonomi dan sosial. #MAFIPerihatin – Ahmad Syihan bin Ahmad Sani

Assalamu’alaikum w.b.t, pertama sekali saya ingin menzahirkan ucapan syukur atas kejayaan semua pihak yang terlibat dalam usaha mempermodenkan bidang pertanian; baik dari sektor pertanian, perladangan, perikanan sehingga perhutanan. Usaha yang tidak pernah lekang dari idea dan semangat yang penuh dengan motivasi berjaya mencipta inspirasi bagi golongan pesawah sehinggalah pengusaha yang berkonsepkan agro-based untuk terus melangkah dengan lebih jauh dengan hadirnya teknologi revolusi industri 4.0. Usaha mendekatkan golongan-golongan ini dengan memperkenalkan sistem dan fungsi teknologi terbaru yang akan membantu dari segi tadbir urus sehinggalah percambahan populasi generasi digital. Semoga revolusi industri 4.0 dapat menarik minat rakyat jelata untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian yang mana nanti akan menggunakan teknologi atrificial intelligence, virtual reality, augmented reality, internet of things, autonomous robotic, uav dalam sektor-sektor yang berkaitan. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan usaha untuk memajukan negara dalam pelbagai sektor termasuklah sektor ekonomi dan sosial. #MAFIPerihatin